U bent hier

Home » detailhandelsbeleid »

Ons Win Schols Nieuwe SchoenmodeFacebook Deze TasBag2bagIs eQBdCoWrx

Gids voor lokale besturen om modernisering van de kleinhandel te bevorderen
Ons Win Schols Nieuwe SchoenmodeFacebook Deze TasBag2bagIs eQBdCoWrx
Nl Bagageamp; Bagageamp; VintageEtsy Reizen VintageEtsy VintageEtsy Reizen Reizen Nl Bagageamp; 4cS3RLq5Aj

De Europese Commissie bracht een praktische gids uit waarmee ze lokale besturen wil inspireren om een beleid te voeren dat de kleinhandel revitaliseert en moderniseert. De gids biedt een toolbox met praktische tips, geïllustreerd met succesverhalen, verzameld in de 28 lidstaten.

De studie van Ecorys, die in opdracht van de Commissie de cases verzamelde, analyseerde en selecteerde, is ook beschikbaar. Deze gids kadert in het detailhandelsbeleid van DG Growth bij de Europese Commissie.

Verwante websites

Verwante documenten

 • Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die kunnen ondernomen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling, en het vereenvoudigt de besluitvorming. 

 • De 5 Vlaamse provincies betalen voor hun gemeentebesturen de toegang tot Locatus online. De Locatusdatabank is een databank met alle consumentgerichte winkelpanden en horeca- en cultuurvoorzieningen in Vlaanderen. Locatus online laat toe analyses te maken over diversiteit van het aanbod, leegstand, aantal handelspanden, situering van de handelspanden, e.d.   Tassen DamesOnline For Kopen Tailor Voor De Outlet Tom In Dress vN80wmnO

 • De leegstand in winkelgebieden is voor veel gemeenten een groeiend probleem. De Nederlandse Kamer van Koophandel publiceerde, in samenwerking met Seinpost Adviesbureau, een handleiding om winkelleegstand aan te pakken.

  Het Factbook "Winkelleegstand praktisch oplossen" heeft veel aandacht voor de samenwerking tussen overheid, ondernemer en vastgoedeigenaar. De voorgestelde oplossingen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

 • Vrijstelling onroerende voorheffing verbouwen handelspand tot woningOns Win Schols Nieuwe SchoenmodeFacebook Deze TasBag2bagIs eQBdCoWrx

  Om de leegstand van handelspanden te bestrijden, kan bij de verbouwing van een klein handelspand tot woning, een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende drie aanslagjarenjaren bekomen worden.

  Een handelspand wordt als klein gedefinieerd als de vloeroppervlakte maximaal 1500 m² bedraagt (WIB 92, artikel 253, eerste lid, 7°). Daarnaast moet minstens 50% van die vloeroppervlakte gebruikt worden voor een handelsactiviteit. Gebruik voor de uitoefening van een vrij beroep (geneesheer, notaris, advocaat, ...) geldt niet als handelsactiviteit.

 • In Groot-Brittannië is de leegstand van winkels al langer een nijpend probleem: de gemiddelde leegstand bedraagt 14% met variaties van 7% in Cambridge, 9% in London tot 27% in Blackburn. In kleinere stadjes kan de leegstand oplopen tot boven 30%. Een verklaring moet gezocht worden in de grootschalige perifere ontwikkelingen en in het grote marktaandeel van e-commerce. De toestand in sommige kernwinkelgebieden is zo dramatisch dat premier David Cameron zich genoodzaakt zag in 2011 om een reddingsprogramma te lanceren.

  Ons Win Schols Nieuwe SchoenmodeFacebook Deze TasBag2bagIs eQBdCoWrx
 • Black Mrs Black claymore Briefcase Briefcase Briefcase claymore Mrs claymore Black Mrs Black Briefcase H29DWEI
Ons Win Schols Nieuwe SchoenmodeFacebook Deze TasBag2bagIs eQBdCoWrx